Благотворителна дейност

Благотворителна дейност на Международно сдружение по балнеология и туризъм "СИРОНА"