Предмет на дейност

Международно сдружение по балнеология и туризъм „СИРОНА” е специализирано в изготвянето и реализирането на инвестиционни проекти, строителство, продажба и менажиране на балнеокомплекси, здравен туризъм, лечение /рехабилитация и възстановяване/, производство и търговия с био продукти, научно-изследователска и образователна дейност, търговия с медицинско оборудване за рехабилитация и възстановяване, както и трудова заетост.

 

Цели

Сдружението има амбициозна програма за:

  • Изграждане и развитие на цялостна система за балнеолечение, климатолечение, профилактика, отдих, планински и морски туризъм в България и в чужбина;
  • Пълноценно използване лечебните свойства на минералните води и други природни богатства;
  • Популяризиране сред български и чуждестранни лица традицията и опита, който има България, както и най-новите постижения на съвременната наука в областта на рехабилитацията и възстановяването.

Членове

В Сдружението членуват български и чужди фирми, както и физически лица, работещи в областта на балнеологията, здравния туризъм, строителството, производството и търговията с био продукти, научно-изследователската и образователната дейност, търговията с медицинско оборудване в областта на балнеорехабилитацията, както и трудовата заетост.