Сирона – научно-изследователска и образователна дейност

http://sironaacademy.com

Сирона Академи – Научно-изследователска и образователна дейност в областта на рехабилитацията и възстановяването

  • Разработване на програми за рехабилитация и възстановяване съвместно с български и чужди водещи компании, като се прилагат най-новите световни постижения и се реализират най-добрите практики в Европейския Съюз;
  • Изследване влиянието върху човешкия организъм на различни физикални фактори като минерална вода, слънце, въздух, кал, био продукти и други;
  • Обучение на български и чуждестранни специалисти в областта на рехабилитацията и възстановяването чрез организиране на курсове за обучение, научни семинари и симпозиуми, участие в кръгли маси;
  • Установяване и поддържане на контакти с международни организации и научни институти, работещи в областта на рехабилитацията и възстановяването;
  • Публикации в специализирани български и чужди научни издания на съвременните методики за рехабилитация и възстановяване, прилагани в българските лечебни заведения.