Сирона – трудова заетост

http://sironajobs.com

  • Подбор и изпращане на работа в чужбина на български специалисти, работещи в областта на рехабилитацията и възстановяването, хотелиерството и ресторантьорството, и естетическата медицина;
  • Привличане на работа в България на известни чужди специалисти за реализиране на съвместни проекти в областта на рехабилитацията и възстановяването.

 

 

Ако търсите професионално развитие в сферата на Хотелиерството, ние сме правилното място. Целогодишната ни заетост ще Ви осигури сигурна и надеждна работа. За повече информация: тел.: 02/ 480 10 41, 02/ 480 10 42; email: info@sirona-bg.com